GIỚI THIỆU

Thực hiện quản lý vệ sinh và chất lượng sản phẩm truyền thống của Nhật Bản tại Việt Nam, đào tạo nhân tài và tạo ra một hệ thống có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao làm hài lòng khách hàng.

Thực hiện quản lý vệ sinh và chất lượng sản phẩm truyền thống của Nhật Bản tại Việt Nam, đào tạo nhân tài và tạo ra một hệ thống có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao làm hài lòng khách hàng.

Mỗi người có một cách thưởng thức rượu Sake riêng nhưng ở đây chúng tôi muốn đề xuất một cách uống mới. Đó là sự kết hợp giữa rượu Sake với món ăn Việt Nam chứ không phải kết hợp với món ăn Nhật Bản như thông thường.

SẢN XUẤT

Sản xuất rượu Sake

Giới thiệu rượu Sake được sản xuất theo truyền thống của Nhật Bản

Xem Chi Tiết

Sản xuất rượu Shochu

Giới thiệu rượu Shochu được sản xuất theo truyền thống của Nhật Bản

Xem Chi Tiết

SẢN PHẨM

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Người sống ở nhật cũng có thể mua được