Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây hoặc qua điện thoại.
Hue Foods Company Limited
Địa Chỉ:1-2-30 Hikarigaokamachi, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture 812-0874
SĐT:092-589-6315