Teioh Silver

Category: SHOCHU

Sub-Category: Shochu - Gạo

Materials: Gao, men Koji

Alc: 25

Paring:

Feature: Sản phẩm được bán tại Việt Nam.
Sử dụng nguyên liệu gạo tại vùng địa phương - Huế; sản phẩm có vị cay nồng.

Cách sử dụng:
Sử dụng trực tiếp hoặc uống với đá.

Capacity: 750ml 300ml

Matrix