Oni Special

Category: SHOCHU

Sub-Category: Shochu - Gạo

Materials: Gao, men Koji

Alc: 29

Paring:

Feature: Sản phẩm được bán tại Nhật
Thuộc dòng shochu gạo. Thường được sử dụng trong pha chế Highball.
Sản phẩm có cân nhắc đến sự phù hợp với thức ăn cay đặc trưng của ẩm thực Huế, nơi có trụ sở nhà máy sản xuất rượu.


Cách sử dụng:
Pha với soda, sử dụng với đá hoặc uống trực tiếp.

Capacity: 500ml

Matrix