Mugi no Hajime

Category: SHOCHU

Sub-Category: Shochu - Lúa mach

Materials: Lúa mach, men Koji

Alc: 25

Paring:

Feature: Sản phẩm được bán tại Việt Nam.
Dễ uống, có mùi thơm đặc trưng của lúa mạch.

Cách sử dụng: Uống với đá hoặc pha với soda.

Capacity: 1800ml

Matrix