Imo Hajime Black

Category: SHOCHU

Sub-Category: Shochu - Khoai lang

Materials: Khoai lang, men Koji

Alc: 25

Paring:

Feature: Sản phẩm được bán tại Nhật Bản.
Sử dụng con mốc đen (kuro koji), khí hậu nóng của Việt Nam thuận tiện cho quá trình lên men.
Ngoài sự dễ uống như thường lệ, việc sử dụng con mốc đen giúp phát huy tối đa đặc tính sẵn có của nguyên liệu, đó là hương vị đậm đà và dư vị thanh.
Sử dụng giống "Khoai mỡ" (một loại khoai thường được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất rượu shochu khoai) được lựa chọn kĩ lưỡng và ký hợp đồng thu mua trực tiếp với người nông dân.

Cách sử dụng :
Pha với nước

Capacity: 750ml

Matrix