Imo Hajime

Category: SHOCHU

Sub-Category: Shochu - Khoai lang

Materials: Khoai lang, men Koji

Alc: 25

Paring:

Feature: Sản phẩm được bán tại Việt Nam
Sử dụng con mốc trắng (shiro koji), có hương thơm dễ chịu và mùi vị mềm mại đặc trưng của khoai.
Sản phẩm không có sự khác biệt so với rượu shochu thông thường, do đó ngay cả những người không thích rượu shochu khoai vẫn có thể thưởng thức được.
Sử dụng giống "Khoai mỡ" (một loại khoai thường được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất rượu shochu khoai) được lựa chọn kĩ lưỡng và ký hợp đồng thu mua trực tiếp với người nông dân.

Cách sử dụng :
Pha với nước

Capacity: 720ml 500ml

Matrix