Atiso Hajime

Category: Sprits

Sub-Category: Atiso-Spritits

Materials: Atiso, shochu

Alc: 25

Paring:

Feature: Sản phẩm chỉ bán tại Việt Nam.
Atiso được trồng phổ biến ở Lâm Đồng, Việt Nam.
Atiso có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như: Giúp giảm Cholesterol trong máu, tăng cường sự trao đổi chất,…
Sự kết hợp giữa rượu shochu gạo và Atiso đã tạo ra sản phẩm rượu shochu hoàn hảo, đó là Atiso Hajime.

Capacity: 750ml