09/06/2015

Tuyển nhân viên kinh doanh, kế toán, phiên dịch tiếng Nhật làm việc tại HUẾ

Nội dung tuyển dụng như sau:

[ In trang ]    [ Đóng lại ]