Hình ảnh hoạt động
LỄ HỘI ẨM THỰC NHẬT BẢN 2017 (87 )
: 10/05/2017
DSC_0168 (Copy)
DSC_0170 (Copy)
DSC_0449 (Copy)
DSC_0450 (Copy)
DSC_0451 (Copy)
DSC_0454 (Copy)
DSC_0459 (Copy)
DSC_0462 (Copy)
DSC_0463 (Copy)
DSC_0466 (Copy)
DSC_0469 (Copy)
DSC_0470 (Copy)
DSC_0471 (Copy)
DSC_0181 (Copy)
DSC_0209 (Copy)
DSC_0211 (Copy)
DSC_0216 (Copy)
DSC_0221 (Copy)
DSC_0228 (Copy)
DSC_0239 (Copy)
DSC_0242 (Copy)
DSC_0243 (Copy)
DSC_0252 (Copy)
DSC_0253 (Copy)
DSC_0254 (Copy)
DSC_0255 (Copy)
DSC_0258 (Copy)
DSC_0262 (Copy)
DSC_0263 (Copy)
DSC_0267 (Copy)
DSC_0268 (Copy)
DSC_0275 (Copy)
DSC_0278 (Copy)
DSC_0283 (Copy)
DSC_0310 (Copy)
DSC_0312 (Copy)
DSC_0315 (Copy)
DSC_0316 (Copy)
DSC_0320 (Copy)
DSC_0321 (Copy)
DSC_0322 (Copy)
DSC_0324 (Copy)
DSC_0325 (Copy)
DSC_0327 (Copy)
DSC_0328 (Copy)
DSC_0329 (Copy)
DSC_0330 (Copy)
DSC_0331 (Copy)
DSC_0332 (Copy)
DSC_0335 (Copy)
DSC_0337 (Copy)
DSC_0344 (Copy)
DSC_0346 (Copy)
DSC_0347 (Copy)
DSC_0348 (Copy)
DSC_0349 (Copy)
DSC_0350 (Copy)
DSC_0351 (Copy)
DSC_0353 (Copy)
DSC_0355 (Copy)
DSC_0356 (Copy)
DSC_0358 (Copy)
DSC_0359 (Copy)
DSC_0360 (Copy)
DSC_0362 (Copy)
DSC_0363 (Copy)
DSC_0364 (Copy)
DSC_0366 (Copy)
DSC_0369 (Copy)
DSC_0370 (Copy)
DSC_0373 (Copy)
DSC_0376 (Copy)
DSC_0390 (Copy)
DSC_0393 (Copy)
DSC_0403 (Copy)
DSC_0405 (Copy)
DSC_0406 (Copy)
DSC_0408 (Copy)
DSC_0409 (Copy)
DSC_0411 (Copy)
18341649_1069708039840087_7178363279973742083_n
18341777_1070082713135953_570188845188746442_n
18341859_1069708246506733_2282803456105488754_n
18402693_1069708189840072_2104406761818772951_n
18301118_1070086239802267_8305199506389994116_n
18301220_1069707933173431_5706366856709927457_n
18301228_1070082683135956_4688493132422206480_n


Sản phẩm

ATISOHAJIME
ATISOHAJIME

Dung lượng : 750ml
Nguyên liệu : Gạo, men Koji, nước, cao Atiso
Hàm lượng cồn : 25%
Tỉ suất chà gạo : 60%
Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%

KING WHISKY
KING WHISKY "Rin"

Dung lượng         : 720ml
Nguyên liệu         : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn   : 37%
Jan code              : 4904670300148
 
 

Đế Vương Gold
Đế Vương Gold

Rượu Shochu
Dung lượng : 750ml
Nguyên liệu : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn : 29%
 

Etsu no Hajime (Taru zake) 1800ml
Etsu no Hajime (Taru zake) 1800ml

Thể loại                : JUNMAI GINJO
Dung lượng         : 1800ml
Nguyên liệu         : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn   : 15 - 16%
Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%
Tỉ suất chà gạo    : 60%